Projekt Avastin
Projekt Avastin je klinický registr pacientů léčených Avastinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Avastinem.
Vyhledávání

Garance

  Garanci projektu Avastin zajišťuje Česká onkologická společnost.
  Pracovištěm odpovědným za vývoj tohoto informačního webu je Institut biostatistiky a analýz Lékařské a Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity.
Projekt Avastin svým výzkumným grantem podporuje společnost Roche s.r.o.