Projekt Avastin
Projekt Avastin je klinický registr pacientů léčených Avastinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Avastinem.
Vyhledávání

Vstup do registru

Helpdesk

Helpdesk je bezplatná linka uživatelské podpory, která je v provozu každý všední den od 8:00 do 16:00 (telefon, e-mail, fax). Profesionální systém distribuce požadavků umožňuje zajistit maximálně rychlou odezvu i u složitých problémů.

Helpdesk je k dispozici rovněž všem osobám a organizacím, které se zajímají o tento projekt.

E-mail: helpdesk@iba.muni.cz
Tel.: +420 515 915 100

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V dubnu 2011 byl sběr dat do registru Avastin ukončen. Údaje o léčbě Avastinem jsou nyní zadávány do tří samostatných registrů (podle diagnóz):
Breast – karcinom prsu
Tulung – karcinom plic
Corect – kolorektální karcinom
Renis – karcinom ledvin