Projekt Avastin
Projekt Avastin je klinický registr pacientů léčených Avastinem. Projekt je primárně zaměřen na sběr epidemiologických a klinických dat, jeho hlavním cílem je sledování efektivity a bezpečnosti léčby Avastinem.
Vyhledávání

Výsledky a výstupy projektu

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: V dubnu 2011 byl sběr dat do registru Avastin ukončen. Údaje o léčbě Avastinem jsou nyní zadávány do tří samostatných registrů (podle diagnóz):
Breast – karcinom prsu
Tulung – karcinom plic
Corect – kolorektální karcinom
Renis – karcinom ledvin

Publikace

  • Kubala, E., et al. Safety and effectiveness of bevacizumab in combination with chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer in elderly population: Updated results from a large Czech observational registry. ASCO 2010 Gastrointestinal Cancers Symposium, Orlando, USA, 22.-24. ledna 2010.
    ( PDF soubor, 135 kB)
  • Vyzula, R., Brabec, P. Efektivita a bezpečnost léčby bevacizumabem u pacientů s mCRC. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 22.-24. 4. 2010.
  • Slavíček, L., Benešová, V., Cahová, S., et al. Zkušenosti s podáváním bevacizumabu u mCRC u pacientů starších 65 let v ČR. XXXIV. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 22.-24. 4. 2010.
  • Prausova, J., Gruna, J., Twardzikova, P. Safety and effectiveness of bevacizumab in combination with chemotherapy in patients with metastatic colorectal cancer: Updated results from a large Czech observational registry. Ann Oncol 2009; 20(7): 71-72.
  • Vyzula, R., Pavlík, T., Brabec, P., Klimeš, D., Dušek, L. Projekt Avastin - tříleté zkušenosti s léčbou Avastinem v České republice. XXXII. Brněnské onkologické dny a XXII. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 17.-19.4.2008
  • Vyzula, R., Némethová, D., Coufal, O., et al. Analýza výsledků léčby Avastinem a Herceptinem - statistická analýza dat k 30. 4. 2006. Fórum onkologů, Brno, 26. 5. 2006.
  • Vyzula, R., Coufal, O., Némethová, D. Registry HERCEPTIN a AVASTIN pro monitoring léčby monoklonálními protilátkami. XXX. Brněnské onkologické dny a XX. Konference pro sestry a laboranty, Brno, 11.-13. 5. 2006.